CenterBhp.pl

Szkolenie BHP Tarnów - O nas

Witamy wszystkich gości odwiedzających stronę internetową poświęconą tematyce BHP, której właścicielem jest firma KDM Sp. o.o. w Tarnowie. Mamy przyjemność zaoferować Państwu profesjonalne usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Do wyboru oferta zawierająca m.in. obowiązkowe szkolenia wstępne, okresowe, ocenę ryzyka zawodowego, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, ochronę ppoż. Inspekcje i nadzór BHP stanowisk pracy wraz z zadaniami Służby BHP świadczymy w oparciu o stałą umowę na obsługę firm lub w postaci jednorazowych zleceń. Szkolenia odbywają się w siedzibie biura, w firmie klienta lub na życzenie w formie samokształcenia kierowanego. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze klienta pozwoli sprawnie i fachowo załatwić sprawę. Jeśli masz pytania lub chcesz się skonsultować w obszarze BHP zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiamy serdecznie.

Adres:
KDM Sp. z o.o. ul. Tuchowska 16 lok.4
33-100 Tarnów

Tel.: 14 300 02 44, 507 277 006
E-mail: centerbhp@gmail.com
NIP: 9930659318

 • Adres WWW: centerbhp.pl
 • Adres biura / korespondencyjny

  CenterBhp.pl
  ul. Braci Saków 5
  33-100 Tarnów

  Tel.: 14 300 02 44, 507 277 006

  Okresowe szkolenia bhp dla pracowników i pracodawców

  Prawidłowy wybór to CenterBHP.pl

  Gwarantem powodzenia w biznesie jest niezawodny, profesjonalny i cieszący się zaufaniem Partner.

  Przeprowadzamy SZKOLENIA BHP, obsługujemy Tarnów  i okolice.

  Szkolenia wstępne – organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy, dzielą się na:

  • instruktaż ogólny - podczas tego szkolenia pracownik zapoznaje się z przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, a także z pierwszą pomocą
  • instruktaż stanowiskowy - dotyczy szkolenia na poszczególnych stanowiskach pracy, ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku

  SZKOLENIA OKRESOWE dla pracodawców i pracowników - są powtarzane w czasie pracy, częstotliwość tych szkoleń zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy.

  Szkolenie okresowe bhp dla:

  • pracowników na stanowiskach robotniczych przeprowadzane jest w formie kursu,
  • pracodawców wykonujących zadania służby BHP powinno być byprzeprowadzone w formie kursu lub seminarium,
  • pracowników z pozostałych stanowisk w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

  Kurs dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP we własnym zakładzie - pozwala pracodawcy prowadzić szkolenia BHP w swojej firmie (jeżeli zatrudnia do 50 pracowników).

  USŁUGI DODATKOWE:

  • ocena ryzyka zawodowego – to badanie środowiska pracy i warunków w celu stwierdzenia zagrożeń pracowniczych oraz czynnikow niebezpiecznych jakie na nich wystepują
  • instrukcja BHP – tworzenie instrukcji wykonywania określonego zadania, np. pracy na określonym stanowisku, obsługę maszyn i urządzeń, stosowania środków ochrony indywidualnej lub udzielenie pierwszej pomocy
  • kontrola doraźna i okresowa
  • ocena i analiza stanu BHP – jest to ocena stanu bezpieczeństwa w firmie, polega na porównaniu tego stanu z obowiązującymi przepisami i stwierdzeniu ewentualnych nieprawidłowości
  • postępowanie powypadkowe – ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku i sporządzenie dokumentacji powypadkowej
  • opracowanie programu szkolenia bhp – okresowego
  • opracowanie programu szkolenia instruktażu stanowiskowego
  • opracowanie dokumentacji pracowniczej – założenie oraz prowadzenie rejestrów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także dzienników szkoleń wstępnych i okresowycha 
  • kompleksowa obsługa w zakresie p.poż

  Każda oferta wyceniana jest indywidualnie i dostosowana do aktualnych zapotrzebowań klienta. Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub przesyłania zapytań drogą elektroniczną.

   

  Ocena ryzyka zawodowego BHP - Kontakt

   __  _____  ______ __   __
   /_ | | __ \ |___ / \ \  / /
   | | | | | |  / /  \ \_/ / 
   | | | | | |  / /   \  / 
   | | | |__| | / /__   | |  
   |_| |_____/ /_____|  |_|